Kostol Krista Kráľa, Prešov

Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa vysvätený v roku 2000.

Námestie Krista Kráľa 1, Prešov