Kostol Povýšenia sv. Kríža, Prešov

Grécko-katolícka farnosť v Prešove na sídlisku Sekčov.

Martina Benku 7, Prešov