WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o. (Sídlo)

  • Delenie plechu – priečne, pozdĺžne,
  • oceľové viazacie spony – cyklospony, páskovacia technika,
  • výroba zváraných sietí do betónu z betonarskej ocele rebrovanej,
  • výroba betonarskej ocele rebrovanej v zvitkoch a prútoch,
  • betonárska oceľová výstuž v ...