pisto-stav s.r.o.

  • Realizujeme komplexnú škálu služieb v oblastiach ako sú údržba zelene, správa a údržba verejných priestranstiev a špecializovaných služieb akými sú výškové práce, rizikové pílenie stromov, arboristika.

  • Zabezpečujeme odvoz odpadu a to, odvoz zmiešaného ...