MiC Košice - regionálne a informačné turistické centrum

Hlavná 32, Košice